Systemy sysgnalizacji włamania i napadu oferowane przez ITC SERWIS oparte najczęściej są na centralach firm:

  • SATEL
  • DSC
  • ROPAM

Centrale alarmowe współpracują z następującymi urządzeniami:

  • czujniki podczerwieni pasywnej, kontaktronowe, mikrofalowe,dualne, tłuczenia szkła, udarowe, wibracyjne,
  • sygnalizatory zewnętrzne akustyczno-optyczne, wewnętrzne akustyczne,
  • wewnętrzne optyczne (ciche powiadomienie),
  • monitoring radiowy (GSM/GPRS)
  • monitoring telefoniczny ,
  • powiadamianie telefoniczne (głosem przez linie telefoniczną)

Każdy system projektowany jest i konfigurowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Posiada niezależne (minimum na 48godzin) zasilanie w postaci akumulatora żelowego.
Wszystkie projekty i instalacje wykonywane są przez profesjonalnych instalatorów z zachowaniem całkowitej dyskrecji.